'; ?> Mogielnica, Urząd Gminy i Miasta - www.mogielnica.pl
Urząd Gminy i Miasta Mogielnica .:. Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica .:. e-mail: gmina@mogielnica.pl
English version
 Menu:
 Kultura:
 Księga gości:
 Rolnictwo:
 Wolontariat:
 Utrudnienia w ruchu:
Brak utrudnień
 Linki:
Biuletyn Informacji Publicznej
Przetargi - BIP
Oferty inwestycyjne - BIP
Krajowy Rejestr Sądowy
Gmina - portal samorządowy 6latki Przyszlosc Naszych Dzieci
Wolontariat
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
replica watches ukcopy watches
 Sonda:
.

 Inne:
Jesteś 3375863 gościem.
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
"Wspomnienia to miła rzecz. Czasem potrafią niemal zasypać przepaście."
 Styl:

ustaw domyślny

Temat: Ogłoszenie Data: 12.02.2010

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Wspólnoty Gruntów i Lasów Wspólnych Właścicieli Nieruchomości miasta Mogielnicy
ul. Przylesie 7
05-640 Mogielnica

POWIADOMIENIE

Rada Nadzorcza i Zarząd Wspólnoty Gruntów i Lasów Wspólnych Właścicieli Nieruchomości miasta Mogielnicy ( dalej jako "Wspólnota" ), na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Wspólnoty, niniejszym zawiadamiają wszystkie osoby mające prawo do wzięcia udziału w obradach Nadzwyczajnego Ogólnego Walnego Zebrania Członków Wspólnoty o tym, że dnia 13.marca 2010 r. o godz. 11.00 w Mogielnicy w budynku Straży Pożarnej odbędzie się Nadzwyczajne Ogólne Walne Zebranie Członków Wspólnoty, o następującym porządku obrad:
wybór członków Rady Nadzorczej i Zarządu Wspólnoty. W razie braku odpowiedniego kworum w dniu 13 marca 2010 roku, drugi termin Walnego Zebrania został wyznaczony na dzień 14 marca 2010 roku, godzina 11.00.
Jednocześnie wzywamy wszystkie osoby mające prawo do wzięcia udziału w obradach Nadzwyczajnego Ogólnego Walnego Zebrania Członków Wspólnoty do aktualizacji danych osobowych oraz adresowych.
Zgodnie z § 7 ust. 2 w związku z§ 6 ust. 1 i 2 oraz § 7 ust. 4 Statutu W spólnoty do wzięcia udziału w obradach Nadzwyczajnego Ogólnego Walnego Zebrania Członków Wspólnoty mają prawo: osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie ( osoby, które na podstawie wiarygodnych dokumentów udowodnią prawo do gruntów wchodzących w skład Wspólnoty) oraz ich spadkobiercy i sukcesorzy praw współudziału a także osoby reprezentujące interes osoby posiadającej prawo lub interes spadkobierców.

Na podstawie art 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) przetwarzanie danych osobowych członków Wspólnoty jest niezbędne do wypełnienia celów statutowych Wspólnoty, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osób, której dane dotyczą.

dodaj komentarz | pokaż komentarze [0]

Temat: Bezpłatne badania profilaktyczne Data: 03.02.2010
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii w Warszawie przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Delegatura w Radomiu zapraszają na bezpłatne badania do placówek realizujących program profilaktyki raka piersi i szyjki macicy. Lista i adresy placówek dostępne są w załączniku.

Na bezpłatne badania zapraszamy Panie w wieku:

- 25-59 lat, badanie cytologiczne
- 50-69 lat, badanie mammograficzne dla Pań, które w ciągu 2 lat nie wykonywały mammografii.

dodaj komentarz | pokaż komentarze [1]

Temat: Ferie zimowe 2010 Data: 28.01.2010
Temat: Ogłoszenie Data: 27.01.2010

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr I 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje m. in. zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w latach 2007-2013.
Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w dniu 26 stycznia 2010 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL "Regionalne Kadry Gospodarki" Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00; 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
www.mazowia.eu

dodaj komentarz | pokaż komentarze [0]

Temat: Ogłoszenie Data: 20.01.2010
Rada Powiatowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Grójcu organizuje w dniach 31.01 – 09.02.2010r. zimowisko w górach dla dzieci i młodzieży rolników ubezpieczony w KRUS-ie.
Miejsce pobytu – Ustroń Jaszowiec,
Koszt – 250zł +koszty dojazdu
Wiek uczestników 9-16lat,
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę kierować pod nr telefonów:
697-084-583 lub (048) 66 35 416
Informujemy również że połowa kosztu przejazdu zostanie sfinansowana ze środków Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

Z poważaniem
Małgorzata Babska-Jakubczak
Sekretarz Rady Powiatu NSZZRI „Solidarność” w Grójcu

dodaj komentarz | pokaż komentarze [10]

Temat: Nowe szkolenia dla rolników Data: 15.01.2010

OGŁOSZENIE

BEZPŁATNE   SZKOLENIA   DLA  ROLNIKÓW

• prawo jazdy kat. C
• kurs dokształcający dla kierowców w zakresie przewozu rzeczy
• kurs drwala-operatora pilarki spalinowej
• kurs prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych

Czytaj więcej

dodaj komentarz | pokaż komentarze [9]

Temat: 1% dla OPP Data: 06.01.2010
Klub Sportowy „Mogielanka” powstał niedługo po odzyskaniu niepodległości po I Wojnie Światowej w 1920 roku. Nazwa klubu pochodzi od nazwy rzeki Mogielanki przepływającej przez miasto Mogielnica.
W klubie mamy zarejestrowanych i czynnie biorących udział w zajęciach 204 zawodników , którzy przynależą do trzech sekcji sportowych: piłki nożnej, piłki siatkowej oraz tenisa stołowego.
Najliczniejszą jest sekcja piłki nożnej, na którą składają się trzy roczniki rozgrywkowe :
  • seniorów biorących udział w rozgrywkach Klasy Okręgowej ROZPN
  • juniorów grających w Radomskiej Lidze Juniorów ‘91
  • młodzików grających w Radomskiej Lidze Młodzików ‘96
Sekcja piłki siatkowej rozgrywa spotkania na poziomie III Ligi Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w której jest jedną z czołowych drużyn.
Beniaminkiem spośród sekcji jest tenis stołowy, który odnosi wiele sukcesów w rozgrywkach powiatowych jak i wojewódzkich w związku z czym w sezonie 2010/2011 przystąpi do rozgrywek II Ligi Tenisa Stołowego
    Mając na uwadze koszty związane z rozwojem sportu i krzewienia kultury fizycznej  zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego Klubu.
Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)


 PRZEKAŻ NAM SWÓJ

dodaj komentarz | pokaż komentarze [11]

Temat: Dotyczy umów zawieranych przez - Veolia Data: 04.01.2010

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica informuje:

Załącznik

dodaj komentarz | pokaż komentarze [32]

Strona:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35