'; ?> Mogielnica, Urząd Gminy i Miasta - www.mogielnica.pl
Urząd Gminy i Miasta Mogielnica .:. Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica .:. e-mail: gmina@mogielnica.pl
English version
 Menu:
 Kultura:
 Księga gości:
 Rolnictwo:
 Wolontariat:
 Utrudnienia w ruchu:
Brak utrudnień
 Linki:
Biuletyn Informacji Publicznej
Przetargi - BIP
Oferty inwestycyjne - BIP
Krajowy Rejestr Sądowy
Gmina - portal samorządowy 6latki Przyszlosc Naszych Dzieci
Wolontariat
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
replica watches ukcopy watches
 Sonda:
.

 Inne:
Jesteś 3395698 gościem.
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
"Słowami świadczyć miłość - to nie miłość." - Sofokles
 Styl:

ustaw domyślny

Temat: Skarga do WSA Data: 16.08.2011
Temat: I Turniej Tenisa Ziemnego Data: 09.08.2011
Temat: Dożynki powiatowe! Data: 08.08.2011
Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
 na dzierżawę pomieszczenia o pow. 32,84m² położonego  w m. Mogielnica  ul. Przylesie
-  w budynku  zaplecza kompleksu sportowego przeznaczonego pod usługi gastronomiczne.
Cena wywoławcza  za powierzchnię użytkową  wynosi  6,10zł  za m² plus 23% podatku VAT.
Ustala się wadium w wysokości  200,00 zł
Szczegóły wydzierżawienia:
Dzierżawca ponosi koszty wyposażenia pomieszczenia w niezbędny sprzęt oraz dopuszczenie do użytkowania przez SANEPID .Jakość  sprzętu  (wyposażenia) dzierżawca musi  uzgodnić z wydzierżawiającym. Rozliczenie za zużytą  energię elektryczną i wodę według ryczałtu.
Okres wydzierżawienia  3 lata od daty podpisania umowy.
Wadium  należy wpłacić na konto  Urzędu 17 8002 0004 0027 2016 2021 0001 w BS Piaseczno Filia w Mogielnicy
do 18 Sierpnia 2011r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji  przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny  czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy   dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
Przetarg odbędzie się w dniu  19 sierpnia  2011r.  o godz.12ºº w siedzibie Rady Miejskiej w Mogielnicy ul. Rynek 15.
 Burmistrz może  odwołać przetarg  z ważnych powodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica  www.mogielnica.pl

dodaj komentarz | pokaż komentarze [0] | czytaj więcej

Temat: Burmistrz ogłasza przetarg Data: 08.08.2011

Gmina i Miasto Mogielnica bierze udział w Programie Gmin i Powiatów

"budujemy Sportową Polskę"

dodaj komentarz | pokaż komentarze [0] | czytaj więcej

Temat: Data: 05.08.2011
Informuję, że wniosek Gm. Mogielnica złożony na montaż kolektorów w gospodarstwach indywidualnych nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków unijnych.
W związku z powyższym proponujemy wszystkim zainteresowanym udział w innym projekcie finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W ramach tego projektu przewiduje się następujący montaż finansowy. Kredyt + dotacja na kolektory słoneczne z dopłatą do kapitału skierowany na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Mogą go zaciągać WYŁĄCZNIE OSOBY FIZYCZNE i WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE. Koszty kwalifikowane to 45% dotacji do inwestycji z Programu NFOSiGW oraz drugą część dotacji do 25% wartości zadania udzielana jest przez operatora Programu. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 70%. Osoby indywidualne zainteresowane Programem zapraszamy na spotkanie informacyjne które odbędzie się w dniu 19 sierpnia br. (piątek) o godz. 12.00 w Biurze Rady Miejskiej w Mogielnicy.

dodaj komentarz | pokaż komentarze [1]

Temat: Kolektory słoneczne Data: 05.08.2011

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Mogielnicy, Orkiestrze Dętej z Mogielnicy oraz sołectwom Dalboszek, Dębnowola, Dylew, Dziarnów, Główczyn, Główczyn Towarzystwo, Ługowice, Pawłowice, Popowice, Świdno, Wólka Gostomska za wsparcie finansowe  na rzecz poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 14 lipca 2011 r. w Gminie Potworów.
Łączna kwota przekazanych środków wyniosła 9.650 zł  i została wpłacona na konto Urzędu Gminy w Potworowie. Burmistrz i Samorząd serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom.


          

dodaj komentarz | pokaż komentarze [0]

Temat: Burmistrz i Samorząd dziękują Data: 05.08.2011

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamóweień publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 164, poz. 1163) zapraszam zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostowcu. Termin składania ofert do dnia 19.08.2011r w sekretariacie Urzedu Gminy i Miasta w Mogielnicy               ul. Rynek 1 

LINK

dodaj komentarz | pokaż komentarze [1]

Temat: Burmistrz informuje Data: 04.08.2011
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił program budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W ramach projektu osoba indywidualna może otrzymać 45% dotacji, 45% pożyczki (oprocentowanie 3,5%), wkład własny 10%. Program szumnie nazwano 90% dotacji + 10% wkładu własnego, fakty są jak napisałem wcześniej inne. Ponadto inwestycja (gospodarstwo) musi znajdować się poza obszarem tzw. „aglomeracji” co oznacza ograniczenie realizacji zadania do rozproszonej zabudowy. W/w projekt kieruję do Rady Miejskiej celem konsultacji, w jakim zakresie i kiedy Gmina Mogielnica ma się włączyć do tego projektu?
Burmistrz Gm. i M. Mogielnica

dodaj komentarz | pokaż komentarze [0]

Strona:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35