'; ?> Raport 19 - Mogielnica, Urząd Gminy i Miasta - www.mogielnica.pl
Urząd Gminy i Miasta Mogielnica .:. Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica .:. e-mail: gmina@mogielnica.pl
English version
 Menu:
 Kultura:
 Księga gości:
 Rolnictwo:
 Wolontariat:
 Utrudnienia w ruchu:
Brak utrudnień
 Linki:
Biuletyn Informacji Publicznej
Przetargi - BIP
Oferty inwestycyjne - BIP
Krajowy Rejestr Sądowy
Gmina - portal samorządowy 6latki Przyszlosc Naszych Dzieci
Wolontariat
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
replica watches ukcopy watches
 Sonda:
.

 Inne:
Jesteś 3395719 gościem.
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
"Życie jest niewiele warte, ale nic nie jest warte życia." - Andre Malraux
 Styl:

ustaw domyślny

Raport 19

RAPORT  Nr 19

Rok 2011 to przede wszystkim realizacja zadań związanych z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mogielnica. Środki które udało się nam pozyskać z formie dotacji z Unii Europejskiej pozwoliły wykonać milowy krok w tej dziedzinie. Przykładowo, dalsza rozbudowa sieci wodociągowej w Gm. Mogielnica nie byłaby możliwa bez modernizacji Stacji Uzdatniania w Mogielnicy. Realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez dotacji jaką otrzymaliśmy ze  środków unijnych  w roku 2010. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła ponad 3,5 mln zł (85% dotacji). Od kilku miesięcy mieszkańcy Mogielnicy i okolicznych wiosek korzystają z wody wyprodukowanej przez nową Stację. W ramach przebudowy wymieniono wszystkie dotychczasowe urządzenia na nowe, ze stali nierdzewnej, zastosowano nowe rozwiązania technologiczne tj. zabezpieczono ciągłą dostawę wody w czasie zaniku napięcia, zamontowano lampę UV do dezynfekcji wody (niezależnie oprócz chloratorów), zamontowano napowietrzanie wody systemem strumienic, zamontowano ekonomiczne pompy Grundfosa, zamontowano falowniki co zapewnia płynną regulację przepływu, zastosowano pełną automatyzację procesu, system usuwania wilgoci z pomieszczeń, odwiercono dodatkową drugą studnię, tak aby w szczycie rozbioru – w okresach suszy nie zabrakło dla odbiorców wody. Te przemyślane działania, konsekwentnie realizowane od kilku lat pozwalają na dalszą rozbudowę sieci wodociągowej w Gm. Mogielnica. W ramach tych działań, korzystając z otrzymanej dotacji wybudowano wodociąg do Brzostowca i Wólki Gostomskiej. Pod koniec roku rozpoczęto budowę kanalizacji na odcinku Mogielnica – Kozietuły Nowe, a z początkiem roku 2012 rozpocznie się rozbudowa oczyszczalni ścieków. Budowa sieci kanalizacyjnej umożliwi w przyszłości podłączenie kolejnych miejscowości. Inicjatywę w tej sprawie podjęli już mieszkańcy Jastrzębi Nowej, Izabelina i Górek. W roku 2011 zrealizowano zadania z pomocą dotacji jakie udało się nam pozyskać z następujących instytucji i urzędów: Zarząd Główny Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, Urząd Marszałkowski – Program OSP 2011, Regionalny Program Operacyjny – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko, Starostwo Powiatowe w Grójcu, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, właściciele kopalni w Brzostowcu, 0,6% rezerwy Ministra Edukacji, Wojewoda Mazowiecki. Na remonty dróg masą bitumiczną wydano kwotę 58 758 zł, 34 858 zł na profilowanie równiarką. Na nasz wniosek ZGKiM zakupił 2 zamiatarki uliczne, które pozwalają sprawnie odśnieżać chodniki. W grudniu 2011 roku złożyliśmy wniosek o dotację ze środków unijnych na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową w m. Kozietuły Nowe.” Wartość zadania wynosi 4 327 343 zł. Jego realizacja będzie zależna od tego kiedy i czy otrzymamy dotację. Dołożymy wszelkich starań aby tak się stało.

 

Nazwa zadania

całkowity koszt w zł

w tym udział dotacji w zł

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mogielnicy

3 579 212*

3 005 640*

Budowa wodociągu Wężowiec-Brzostowiec-Wólka Gostomska

899 895*

705 882*

Zagospodarowanie zalewu w Mogielnicy

1 102 746

500 000

Przebudowa nawierzchni na ul. Armii Krajowej

194 230

115 500

Przebudowa drogi gminnej w Dobiecinie

251 673

29 000

Przebudowa drogi gminnej w Wężowcu

492 271

50 000

PSP Michałowice, zakup i montaż pieca co

12 000

 

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  w Mogielnicy

36 713

 

Zakup i transport tłucznia (w nawiasie podano liczbę zestawów tłucznia): Borowe(3), Brzostowiec(2), Dalboszek–Wodziczna(4), Dalboszek-Kozietuły Nowe(6), Dalboszek-Kozietuły Kolonia(2), Dębnowola(1), Dylew-Odcinki Dylewskie(1), Dąbrowa-Pawłowice(4), Dąbrowa-Kłopoczyn(1), Dąbrowa(1), ul. Stegny(5), Dziarnów(4), Górki(4), Izabelin(8), Główczyn Towarzystwo(1), Jastrzębia Stara-Otalążka(1), Jastrzębia Stara-Borowe(1), Kozietuły k. torów(1), Kozietuły Nowe(1), Otaląż-Cegielnia(2), Otaląż-Otalążka(6), Otalążka(4), Pączew(4), Popowice-Zaborze(1), Popowice(1), Stamirowice(2), Stryków(3), Świdno(1), Ślepowola-Tomczyce(10), Ślepowola(3), Tomczyce(2), Wężowiec(6), Wodziczna(2+1), Ulaski Gostomskie(1), ul. Polna (1)

204 600

 

Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec- kierunek Ługowice

324 788

 

Termomodernizacja budynku OSP Dziarnów

61 135

 

Wymiana dachu w budynku OSP Wólka Gostomska

22 000

 

Warsztaty muzyczne orkiestry dętej

25 000

 

Zakup samochodu średniego bojowego dla OSP Mogielnica oraz hełmów strażackich

581 428

345 650

Rozbudowa remizy OSP Otaląż

10 000

 

PSP Borowe - zakup wyposażenia, krzesła, stoliki

2437

2437

PSP Michałowice - zakup wyposażenia, krzesła, stoliki

1500

1500

Wymiana okien i drzwi, docieplenie lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza

13 228

 

Dofinansowanie remontu kościoła w Michałowicach

50 000

 

Remont pomieszczeń w budynku PSP Mogielnica,wykonanie chodnika i odwodnienia, zakup krzesełek,stolików,mebli do”O”

41 182

 

Zakup stolików na stołówkę PSP Mogielnica

22 000

 

Wymiana okien i drzwi w PSP Brzostowiec

19 245

10 000

Utylizacja azbestu w gospodarstwach indywidualnych

41 898

39 554

PSP Brzostowiec, zakup kserokopiarki

2999

 

PSP Michałowice, zakup materiałów do remontu łazienek

2999

 

ZSO Mogielnica, zakup pomocy naukowych

5999

 

Zakup motopompy dla OSP Miechowice

2700

 

Zakup motopompy oraz węża tłocznego dla OSP Popowice

3099

 

Zakup rękawic oraz rozdzielacza kulowego dla OSP Kozietuły

1434

 

Zakup rozdzielcza kulowego dla OSP Dylew

753

 

Zakup prądownicy dla OSP Dębnowola

302

 

Zakup kominiarek, butów gumowych, węża tłocznego dla OSP Borowe

2326

 

Zakup butów gumowych oraz hełmów dla OSP Świdno

5235

1200

Zakup kominiarek strażackich, butów gumowych i przełącznika-redukcji dla OSP Michałowice

406

 

Zakup rękawic, butów gumowych, węży tłocznych dla OSP Tomczyce,

1952

 

Zakup rozdzielacza kulowego i węży tłocznych dla OSP Otaląż

1153

 

Razem* (z zadaniami rozpoczętymi w r. 2010)

8 020 538*

4 806 363*

Razem

3 541 431

1 094 841

Mogielnica 2012.01.19