'; ?> Mogielnica, Urząd Gminy i Miasta - www.mogielnica.pl
Urząd Gminy i Miasta Mogielnica .:. Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica .:. e-mail: gmina@mogielnica.pl
English version
 Menu:
 Kultura:
 Księga gości:
 Rolnictwo:
 Wolontariat:
 Utrudnienia w ruchu:
Brak utrudnień
 Linki:
Biuletyn Informacji Publicznej
Przetargi - BIP
Oferty inwestycyjne - BIP
Krajowy Rejestr Sądowy
Gmina - portal samorządowy 6latki Przyszlosc Naszych Dzieci
Wolontariat
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
replica watches ukcopy watches
 Sonda:
.

 Inne:
Jesteś 3293193 gościem.
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
"Łzy nie są oznaką naszej słabości, ale dowodem na to, że nasze serce nie wyschło i nie stało się pustynią..."
 Styl:

ustaw domyślny

Temat: Burmistrz informuje! Data: 26.07.2011

Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

 na dzierżawę pomieszczenia o pow. 32,84m² położonego  w m. Mogielnica  ul. Przylesie
-  w budynku  zaplecza kompleksu sportowego przeznaczonego pod  działalność związaną ze sportem i rekreacją dostępnej  dla mieszkańców.

Cena wywoławcza  za powierzchnię użytkową  wynosi  9,14zł  za m² plus 23% podatku VAT.
Wadium w wysokości  300,00 zł

Szczegóły wydzierżawienia:
Dzierżawca ponosi koszty wyposażenia pomieszczenia w niezbędny sprzęt .Jakość  sprzętu  (wyposażenia) dzierżawca musi  uzgodnić z wydzierżawiającym jak również uzyskać pozytywną opinię  odpowiednich instytucji dopuszczających pomieszczenie do użytkowania. Rozliczenie za zużytą  energię elektryczną i wodę według ryczałtu.
Okres wydzierżawienia  3 lata od daty podpisania umowy.

Wadium  w wysokości w/w należy wpłacić na konto  Urzędu 33 8002 0004 0027 2016 2021 0004 w BS Piaseczno Filia w Mogielnicy do dnia 2 sierpnia 2011r.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji  przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg  wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny  czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy   dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
Przetarg odbędzie się w dniu  5 sierpnia  2011r.  o godz.12ºº w siedzibie Rady Miejskiej w Mogielnicy ul. Rynek 15.

 Burmistrz może  odwołać przetarg  z ważnych powodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica  www.mogielnica.pl


Mogielnica dnia 21 lipca 2011


<< Strona główna

Autor:

Komentarz:

;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak